Scriptura

2 Tim. 3:16,17 | Die hele Skrif is deur God ge-asem!
Teken InNuutste Potgooi

Hierdie week se uitsending:

Hierdie is die derde episode in die Ampte reeks. In hierdie episode gesels die predikante oor die amp van diaken in die kerk. Die definisie, kwalifikasies, rol en werk van die diaken, asook die verhouding tussen diakens en ouderlinge, en die verhouding tussen diakens en die kerk word bespreek.

 

Nuutste Blog Plasings:

Gee ag op mekaar se virtuele verhouding met God

Gee ag op mekaar se virtuele verhouding met God

In ons haastigheid om seker te maak dat ons ‘n virtuele platform het waarvan af ons vir (aanvanklik) drie weke kon bedien, het ons nooit gestop en ‘n paar belangrike vrae gevra nie.  Die meeste predikante en hul vrouens het gespartel om vinnig vertroud te raak met ‘livestreams’, YouTube en...

“Virtuele Eredienste” is ‘n weerspreking

“Virtuele Eredienste” is ‘n weerspreking

Ek meen dat ’n “virtuele erediens” of “internet erediens” in wese ’n weerspreking is; ’n oksimoron – twee terme wat ons nou langsmekaar plaas om iets nuut te skep. Dit skep nie net ’n logiese teenstrydigheid nie, maar dit maak die deur oop vir verskeie teologiese onsuiwerhede en dit sou selfs op dwaalleer kon uitloop.

REEKSE

PERSPEKTIEF

LUISTERAARSVRAE

Welkom by Radio Scriptura

Op hierdie Gereformeerde potgooi wil ons vanuit die Skrif leer, weerlê, reg wys en onderrig, sodat God se mense volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.