‘n Dopper moet sy Bybel lees

‘n Dopper moet sy Bybel lees

Dit pynig my intens dat die Gereformeerde Kerke se belydenis oor homoseksualiteit sonder meer as homofobies afgemaak word. ‘n Mens kan Francois Lion Cachet se opiniestuk, ‘n Dopper kan ook gay wees’, (Rapport, 5 Julie 2020) opsom in die volgende woorde: strooipoppe en...
Gee ag op mekaar se virtuele verhouding met God

Gee ag op mekaar se virtuele verhouding met God

In ons haastigheid om seker te maak dat ons ‘n virtuele platform het waarvan af ons vir (aanvanklik) drie weke kon bedien, het ons nooit gestop en ‘n paar belangrike vrae gevra nie.  Die meeste predikante en hul vrouens het gespartel om vinnig vertroud te raak met...
Bly by wat jy geleer het!

Bly by wat jy geleer het!

Met Paasfees om die draai, word daar veral op die laaste week voor die kruisiging, Jesus se intense gebedsworsteling in Getsemane, die verhore voor Pilatus en Kajafas en die ander gebeure rondom die kruisiging gefokus. Baie gemeentes rig die prediking rondom die...