Prof. Henk Stoker beantwoord die luisteraarsvraag: “Ons weet almal van regverdigmaking deur Jesus Christus maar daarna…hoe loop ‘n mens die pad van heiligmaking? Is alles net die Heilige se werk of het ek as mens ‘n rol om te speel?”

[advanced_iframe src=”//html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/6183966/height/90/theme/custom/autoplay/no/autonext/no/thumbnail/yes/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/87A93A/” width=”100%” height=”150″]