Liturgie: [Vooraf: Ps 57:1; Ps 42:1; Ps 138:1; Ps 128:1] Groet en afkondigings Psalm: 66: 1 Gebed Skriflesing: Johannes 1: 1-14 en Dordtsche Leerregels 1,6 Psalm 33: 5,7 Tekst: Johannes…
Liturgie: Groet en afkondigings Psalm 145: 1,5 Lesing van die wet Psalm 145: 10,12 Gebed Skriflesing: Romeine 14: 1 – 15: 6 Psalm 89: 6 Tekst: Romeine 15: 7 Preek…