Preke

Liturgie: Vooraf: Sb 6:1 ∙ Ps 59:5 ∙ Ps 107:16 ∙ Ps 67:1 Groet en afkondigings Ps 121:1 + Ps 65:1,2,4 Lees: Matt. 6:19-34 Ps 65:6-9 Teks: Matt. 6:31-33 Sb…

Belydenis van geloof

November 14, 2021
Liturgie: Groet en afkondigings Sing Ps. 150 Lees: 1 Petrus 1:1-2:10 Kort gebed Preek Lees "inleiding" tot die formulier vir die aflegging van belydenis van geloof o Preek – deel…
Liturgie: Groet en afkondigings Ps. 87:2-4 Geloofsbelydenis Efesiërs 3:1-21 Sb. 8:1 Teks: Efesiërs 3:1-13 Ps. 67:1-3 Sb. 8:2, 4 en 5 Seën
Liturgie: Groet en afkondigings Psalm 122:1,2 Lees van die wet Psalm 16:1,2 Teks: 1 Korintiers 1:17-2:5 Skrifberyming 33:1,3 Preek Psalm 111:1,2,5 Dankgebed en voorbidding Kollekte Slot Psalm 125:1,2,3,7 Seën
Liturgie: [Vooraf: Ps 57:1; Ps 42:1; Ps 138:1; Ps 128:1] Groet en afkondigings Psalm: 66: 1 Gebed Skriflesing: Johannes 1: 1-14 en Dordtsche Leerregels 1,6 Psalm 33: 5,7 Tekst: Johannes…
Liturgie: Groet en afkondigings Psalm 145: 1,5 Lesing van die wet Psalm 145: 10,12 Gebed Skriflesing: Romeine 14: 1 – 15: 6 Psalm 89: 6 Tekst: Romeine 15: 7 Preek…
Liturgie: Groet en afkondigings Ps 96:1,2,4; Gebed; Lees: Rom 4:1-8 en 13-25 + Ef 2:1-10; Ps 32:1-2; Preek Ef 2:8-9; Ps 37:1,17,18,19,21,23; sing Geloofsbelydenis; Kollekte; Gebed; Ps 30:3,5,8 Seën
Liturgie: Groet en afkondigings Psalm 111: 1 Lesing van die wet Psalm 111: 4,5 Gebed Lesing doopformulier SB 15: 1,2 Vraë en bediening van die Doop Psalm 128: 3 Aan…
Liturgie: Groet en afkondigings Votum Ps. 121:1 Sing Skr. 4:4 en 5 Gebed Lees: 1 Petrus 2:1-10 HK, v/a 6 HK Sondag 12 Sing Skr. 25 Preek - Na eerste…
Liturgie: Groet en afkondigings Psalm 138:1, 4 Wetlesing Psalm 25:2, 4, 5 Gebed Skriflesing Galasiërs 1:6-10 Psalm 46:1, 6 Teks Galasiërs 1:6-10 Preek: Geen ander evangelie as verlossing in Christus…