Belydenis van geloof
November 14, 2021

Belydenis van geloof

Preacher:
Passage: 1 Peter 1:1-2:10

Liturgie:
Groet en afkondigings
Sing Ps. 150
Lees: 1 Petrus 1:1-2:10
Kort gebed
Preek
Lees "inleiding" tot die formulier vir die aflegging van belydenis van geloof
o Preek – deel 1
o Doop Aileen Manten
Lees formulier + vrae
Doopsbediening + dankgebed
Sing (staande) Skr. 33:1 en 2

Lees vraag 1 van die formulier…
o Preek – deel 2
o Sing Skr. 27:1 en 4
Lees vraag 2
o Preek – deel 3
o Sing Skr. 25:4
Lees vraag 3
o Preek – deel 4
o Sing Skr. 43:4
Lees vraag 4
o Preek – deel 5
o Lees die wet
o Sing Ps. 25:2
Lees vraag 5
o Preek – deel 6
o Kollekte
o Sing Ps. 133:1&2
Antwoord op die vrae (staande)
Voltooi formulier + seën
o Sing Ps. 134:4 (staande)
Gebed
Slotsang Ps. 63:1, 3 en 6
Seën

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *