God het die Evangelie aan ons openbaar sodat ons met ander kan deel
November 7, 2021

God het die Evangelie aan ons openbaar sodat ons met ander kan deel

Preacher:
Passage: Ephesians 3:1-21

Liturgie:
Groet en afkondigings
Ps. 87:2-4
Geloofsbelydenis
Efesiërs 3:1-21
Sb. 8:1
Teks: Efesiërs 3:1-13
Ps. 67:1-3
Sb. 8:2, 4 en 5
Seën

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *